RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 12, 5. patro, kancelář 5.052
tel. 585 63 4027
e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz

Konzultační hodiny v zimním semestru 2017:

Středa: 9:30 – 11:00
Čtvrtek: 9:30 – 11:00

Platí během výuky v zimním semestru 2017. Ve zkouškovém období konzultace po dohodě.


Výuka v zimním semestru:


Výuka v letním semestru: